Om mig

  Bakom ”Hagens” står jag, Sofia Hagsand.

Efter 10 år som yrkesverksam naturvårdsbiolog (varav 7 år på Länsstyrelsen) så bestämde jag mig 2021 för att säga upp mig och sikta på ett friare liv.

Med en stor passion för naturen och biologisk mångfald var det självklart att fortsätta i samma spår, fast i egen regi.

Så nu siktar jag på att göra Norrbotten mer hållbart! Biologisk mångfald ska ha en självklar plats i våra trädgårdar, företagsfastigheter och i planeringen av våra verksamheter.

 

På uppdrag i skärgården

Har tidigare jobbat med bland annat:

Naturvärdesinventering av skog

Inventering av ängs- och betesmarker

Natura 2000-samordning på Länsstyrelsen

Vattendragsrestaurering

Våtmarksrestaurering

Min kompletta CV hittar du på LinkedIn.