Om mig

  Bakom Hagens står jag, Sofia Hagsand.

Efter 10 år som yrkesverksam naturvårdsbiolog  så bestämde jag mig 2021 för att säga upp mig och sikta på ett friare liv.

Med en stor passion för naturen och biologisk mångfald var det självklart att fortsätta i samma spår, fast i egen regi.

Så nu siktar jag på att göra Norrbotten mer hållbart! Biologisk mångfald ska ha en självklar plats inte bara ”ute i naturen” utan också i våra trädgårdar, företagsfastigheter och i planeringen av våra verksamheter.

 

På uppdrag i skärgården

Har tidigare jobbat med bland annat:

Naturvärdesinventering av skog

Inventering av ängs- och betesmarker

Natura 2000-samordning på Länsstyrelsen

Vattendragsrestaurering

Våtmarksrestaurering

Min kompletta CV hittar du på LinkedIn.