Naturvård
– för en rik biologisk mångfald

Rådgivning

Har du en villaträdgård, en företagstomt eller en gård på landet? Oavsett så kan jag hjälpa dig att göra skillnad. Utifrån din fastighets unika förutsättningar och dina önskemål och ambitioner tar jag fram en plan för hur vi kan öka den biologiska mångfalden hos just dig.

Ängsrådgivning

Vill du ha en äng, men vet inte hur du ska gå till väga? I denna riktade rådgivning kikar vi på din mark och vilka åtgärder som behövs för att du ska få en vacker blomsteräng, till glädje för dig och den biologiska mångfalden. Alltsammans sammanställs i en fin plan som är särskilt anpassad för din mark, där du också får en artlista över alla blommor som växer i din äng.

Kan göras på plats eller digitalt. 

Pris för rådgivning på plats: 1150 kr inkl moms. Normal tidsåtgång 1 – 1,5 timme.

Pris för rådgivning på distans: 850 kr inkl moms. Normal tidsåtgång upp till en timme.

Bred rådgivning för biologisk mångfald

Vill du ha en fastighet där den biologiska mångfalden i sin helhet kan frodas?

I den här övergripande rådgivningen så tar vi ett helhetsgrepp om din fastighet och vad som kan göras för att skapa mångfald. Vi tittar på vilka eventuella värden som redan finns och vad som saknas. Samt hur den sköts idag och hur skötseln kan anpassas för att ta mer hänsyn till naturen

 Kontakta mig för ett anpassat pris.

Kurs och föreläsning

Behöver du en någon för en föreläsning, kurs eller workshop inom natur, ekologi eller biologisk mångfald? Jag kan skräddarsy detta efter dina önskemål, både inomhus eller ute i naturen.

Exempel på ämnen som jag kan hålla kurs/föreläsning inom:

 • Vardagsnatur – det vi har runt oss varje dag men kanske inte alltid vet namnet på.
 • Vad du kan göra för den biologiska mångfalden
 • Ängar och betesmarker i Norrbotten
 • Biologisk mångfald i skogen
 • Hotade arter och naturtyper i Norrbotten
 • Natura 2000 – så funkar det

Praktisk naturvård

Om du behöver någon som planerar eller arbetsleder insatser inom praktisk naturvård kan jag kanske hjälpa dig. Jag har särskild kompetens inom ängsmarksskötsel och skogsskötsel, men har även erfarenhet av vattendragsrestaurering, våtmarksrestaurering och olika riktade artinsatser. Skicka en förfrågan!

Inventering

Jag har mycket god fältvana och kompetens att inventera inom en rad olika områden:

 • Naturvärdesinventering av skog
 • Naturvärdesinventering av ängs- och betesmarker
 • Naturtypskartering
 • Musselinventering
 • Invasiva arter
 • Övrig riktad artinventering – gör förfrågan

Den biologiska mångfalden är jordens immunförsvar. Alla arter behövs för en sund balans.